HOME

historiadoresyelbicentenario.org คือเว็บไซต์ที่ได้รวมรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา fifa555 และบุคคลสำคัญต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นจริงรวมไปถึงเรื่องพิศวงที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือธรรมชาติก็ตาม ทุกเรื่องที่น่าสนใจเราได้จัดเก็บมาไว้ที่เว็บไซต์นี้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้นำไปศึกษา หรือเรื่องราวที่ไม่ควรเกิดขึ้นและผลกระทบจากเหตุการณ์นั้นๆ ทำให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตอย่างไร เช่น เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  เชื่อว่าผลกระทบไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ทั่วโลกจะได้รับผลกระทบที่ต่างกันออกไป เช่น หลังสงครามสงบลง ประเทศที่เป็นฝ่ายชนะพร้อมกับประเทศพันธมิตรก็จะมีสัมผัส ไมตรีในการหยิบยืนอาวุธหรือสิ่งต่างๆ ในการทำสงครามในครั้งนั้นๆ และผลกระทบกับประเทศที่เป็นพันธมิตรกับศัตรูก็ต้องได้รับผลกระทบมากเช่นกัน

มาถึงผลกระทบในทางประวัติศาสตร์กันบ้าง หลายคนคงสงสัยว่าประวัติศาสตร์สำคัญหรือมีผลต่อบ้านเมืองในปัจจุบันอย่างไร เราจะยกตัวอย่างมา 1 สถานที่ดังนี้ กำแพงเมืองจีน คือสิ่งปลูกสร้างที่ยาวที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมา รวมไปถึงการไขปัญหาคาใจใครหลายๆ คนที่สงสัยว่ามนุษย์อย่างเราๆ จะสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้อย่างไร นับว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากที่สิ่งปลูกสร้างนี้ มีความสวยและทรงอิทธิพลมากจนเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่สร้างรายหาศาลให้กับประเทศ นี่ไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างเดียวที่สร้างความมหัศจรรย์ให้กับโลกเพียงแห่งเดียว แต่โลกของเรามีสิ่งปลูกสร้างมากมายที่เกิดขึ้นอยู่ทุกที่ ทั้งที่ถูกค้นพบและยังไม่ถูกค้นพบ

มาถึงบุคคลสำคัญๆ ก็มีส่วนทำให้โลกเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ อย่าง สตีฟ จอบส์ ที่ได้สร้างปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่าง สมาร์ทโฟน ที่เขาเรียกกันว่า แอปเปิ้ล เปลี่ยนโลก ซึ่งดูได้จากการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่กลายเป็นคนที่มีสังคมก้มหน้า หรือ ความเปลี่ยนแปลงในการเล่นหรือใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือมากกว่าคอมพิวเตอร์ไปแล้ว