การปฎิวัติ

ปัจจัยในการก่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม

การเปลี่ยนแปลงของโลกเรานั้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย หรือ เรื่องใหญ่ ต่างก็ส่งผลกระทบถึงกันทั่วโลก ในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ หรือ จะเรียกว่าปฏิวัติเลยก็ว่าได้ นั่นคือ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้เกิดอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมากมาย อะไรเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมดังกล่าว

ถ่านหิน

การปฏิวัติอุตสาหกรรม เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งเลยก็คือ การนำเครื่องจักรมาใช้แทนกำลังคน เพื่อให้ได้กำลังผลิตมากกว่า และมีคุณภาพสม่ำเสมอ เมื่อเราหันมาใช้เครื่องจักรสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างถ่านหินก็มีความสำคัญมากขึ้น ต้องยอมรับว่าการแปรรูปถ่านหินมีส่วนอย่างมากที่จะทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม เมื่อถ่านหินมากขึ้นเชื้อเพลิงมากขึ้น จึงมีแนวคิดการนำเครื่องจักรมาใช้เลยกลายเป็นวงจรปฏิวัติอุตสาหกรรม

ระบบคมนาคมขนส่ง

ต่อเนื่องจากข้อแรก สิ่งหนึ่งที่พัฒนาอย่างเห็นได้ชัดคือ ระบบคมนาคมขนส่ง ตอนนั้นได้มีการสร้างทางรถไฟเชื่อมเมืองต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้การขนส่งคน และสินค้า ทำได้มากขึ้นด้วย เมื่อเดินทางไปมาสะดวกทำให้ความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้น ความต้องการเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความคิดว่า ทำอย่างไรจะพัฒนาสินค้าให้มีปริมาณมากขึ้นได้ จนสุดท้ายออกมาด้วยการใช้เครื่องจักรแทนคน สิ่งที่เห็นภาพชัดเจนก็คือหัวรถจักรไอน้ำ

อุตสาหกรรมเหล็ก

ช่วงรอยต่อระยะที่สองของการปฏิวัติอุตสาหกรรม หนึ่งในวัตถุดิบที่สำคัญมากก็คือ เหล็ก ช่วงนี้เกิดอุตสาหกรรม การแปรรูป เหล็กมากมาย เมื่อเหล็กพัฒนาขึ้น ก็จะทำให้เกิดเครื่องไม้ เครื่องมือเอามาใช้ทุ่นแรงการทำงานช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมมากขึ้นตามไปด้วย จะเห็นว่าเครื่องจักรในยุคนั้นต้องใช้เหล็กเป็นหลัก

การสื่อสาร

นอกจากระบบคมนาคมที่พัฒนาขึ้นมา จนทำให้เมืองเชื่อมต่อกันมากขึ้น อีกหนึ่งระบบที่กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญให้การปฏิวัติอุตสาหกรรมดำเนินไปเร็วขึ้น นั่นก็คือ ระบบการสื่อสาร ตอนนั้นการสื่อสารทำได้เร็วมากขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือการถ่ายเทองค์ความรู้ก็ทำได้เร็วขึ้นด้วย นั่นทำให้เทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคนช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมทำได้ดีขึ้น

การลงทุนขยายตัว

หลังจากประชากรมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการสินค้ามากขึ้น แต่กำลังการผลิตเท่าเดิม ทำให้กลุ่มทุนทางธุรกิจหลายกลุ่มเริ่มที่จะหาทางพัฒนาความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นนี้ให้ได้ กลุ่มทุนเหล่านั้นจึงได้ทำการลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้น สุดท้ายกลุ่มทุนก็สามารถสร้างนวัตกรรมอย่าง เครื่องปั่นทอผ้า จนกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้

การปฏิวัติอุตสาหกรรมนับว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของโลกที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ต่อผู้คนทั้งโลก บางอย่างกลายเป็นต้นแบบของนวัตกรรมในสมัยนี้ด้วย