ประวัติของชาวอิสราเอลมีความเป็นมาอย่างไร

ชาวอิสราเอลเป็นชนชาติหนึ่งบนโลกใบนี้ที่มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนาน เรามักคุ้นเคยกันดีกับคำที่เรียกพวกเขาเหล่านั้นว่า “ชาวยิว” แต่จริงๆ แล้วมันมีเรื่องราวอะไรมากมายที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเป็นคนอิสราเอลแล้วจะถูกเรียกว่ายิวเพียงอย่างเดียว จุดเริ่มต้นของคนแต่ละชนชาติย่อมมีความแตกต่างกันเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวอิสราเอลเองก็นับว่าเป็นชนชาติที่มีเรื่องราวความน่าสนใจอยู่ในตัวไม่น้อย ถือว่าเป็นคนอีกชนชาติหนึ่งที่ผ่านประวัติศาสตร์มามากมายและล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่น่าศึกษาด้วยกันทั้งสิ้น

ประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอล

ประวัติศาสตร์ของชาวยิวเริ่มต้นมาตั้งแต่ 4,000 ปีก่อน บรรพบุรุษของพวกเขามีนามว่าอับราฮัมได้ทำการพาครอบครัวของตนเองอพยพหนีมาจากนครอูร์ หรือเมืองคลาเดีย บริเวณดินแดนเมโสโปเตเมียอาณาจักรสุเมเรีย เนื่องจากว่ามีความขัดแย้งกับกษัตริย์นิมรูคผู้ที่ปกครองนครอูร์อยู่ เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อโดยอับราฮัมเชื่อว่าพระเจ้ามีแค่พระองค์เดียว ส่วนกษัตริย์นิมรูคและชาวนครอูร์เชื่อว่าพระเจ้ามีหลายพระองค์ ส่วนใหญ่บูชาเทพเจว็ด จนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้อับราฮัมตัดสินใจเดินทางออกนอกนครอูร์พร้อมกับครอบครัวที่ศรัทธาในพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว พระเจ้าได้มีการตรัสกับเขาว่าให้เดินทางไปยังดินแดนที่อุดมไปด้วยน้ำผึ้งและน้ำนม พระองค์จะทรงยกดินแดนดังกล่าวให้กับเชื่อสายของเขา ทำให้เขาเดินทางไปที่ดินแดนปาเลสไตน์ก่อนจะตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่น อับราฮัมมีลูก 2 คน คนแรกชื่ออิสมาเอล คนที่สองชื่อ อิสอัค จากนั้นอับราฮัมก็ได้วิงวอนของต่อพระเจ้ายะโฮวาเพื่อให้สามารถเพิ่มลูกหลานให้ได้มากที่สุดเหมือนดั่งเม็ดทรายในทะเลและดวงดาวบนท้องฟ้า ต่อมาเชื่อสายของอิสมาเอลอพยพไปทางตอนใต้หรือแหลมอาระเบียก่อนจะเป็นต้นตระกูลชาวอาหรับทั้งหมด ส่วนอิสอัค เป็นต้นตระกูลของชาวอิสราเอล ซึ่งอิสอัคมีลูก 2 คนชื่อว่า เอซาว และ ยาโคบ หรือ อิสราเอลที่เขาได้ทำการเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่เขาพบพระเจ้าที่ริมแม่น้ำยับบอก ในคืนดังกล่าวเขาได้ทำการต่อสู้กับบุรุษคนหนึ่งจากนั้นก็ขอให้บุรุษคนดังกล่าวอวยพรให้เขาและจะปล่อยไปทำให้กลายเป็นที่มาของลูกหลานอิสราเอลที่ได้รับคำอวยพรเรื่อยมาหลังจากที่ยาโคบได้ถูกเรียกชื่อใหม่ว่า อิสราเอล ที่แปลว่า ผู้ที่ต่อสู้กับพระเจ้า หลังจากนั้นก็ได้มีลูกอีก 12 คน เป็นการสืบทอดไปเรื่อยๆ

จากเรื่องราวดังกล่าวทำให้เราทราบที่มาของชาวอิสราเอลแบบต้นกำเนิดได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจในความเป็นมาไม่น้อยเลยทีเดียว ถือว่าเป็นชนชาติที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานบนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้