ประวัติศาสตร์

การปฏิวัติฝรั่งเศส จุดสำคัญในประวัติศาสตร์

ประเทศฝรั่งเศส หากมองในปัจจุบันเราอาจจะมองไปถึงประเทศที่พัฒนาแล้ว บ้านเมืองสะอาด สวยงาม ผู้คนมีความรู้ ความสามารถและมีวินัยอย่างมาก แต่กว่าจะมาเป็นอย่างนี้ ประเทศฝรั่งเศสก็ต้องผ่านอะไรมามากมายหลายอย่างเหมือนกัน หนึ่งจุดสำคัญของประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสเลย นั่นคือการปฏิวัติฝรั่งเศสที่ทำให้ประเทศฝรั่งเศส เปลี่ยนแปลงไปแบบไม่เหมือนเดิมตลอดกาล

การปฏิวัติฝรั่งเศสคืออะไร

การปฏิวัติฝรั่งเศสนั้น หากจะว่าไปแล้วมันคือการปฏิวัติทั้งระบบโครงสร้างสังคม และเรื่องอื่นในประเทศฝรั่งเศสเลยทีเดียว เนื่องจากการปฏิวัติฝรั่งเศสนั่นคือการยกเลิกระบบอภิสิทธิ์ชน ระบบศักดินา ระบบฐานันดร ระบบกษัตริย์ และความสะดวกสบายต่างๆ ที่คนมีชนชั้นสูงกว่าเคยได้รับให้หมดไป แน่นอนว่าต้องการเกิดการต่อต้านจากผู้เสียผลประโยชน์อย่างรุนแรงมาก ซึ่งกว่าการปฏิวัติจะสำเร็จได้นั้นก็ต้องเสียเลือดเนื้อ เสียเวลาไปไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ผลที่ได้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากเพราะมันคือการยกระดับสังคมฝรั่งเศสไปสู่การเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

การต่อสู้ระหว่างชนชั้น

อย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายเนื่องจากผู้ที่เคยได้รับอภิสิทธิ์ย่อมไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกระบบนี้อย่างแน่นอน ช่วงแรกของการปฏิวัตินั้น ถือว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างชนชั้นเลยก็ว่าได้ ฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายฐานันดรที่ 1 และ 2 (เปรียบได้กับ นักบวช , เชื้อพระวงศ์ และขุนนางชั้นสูง ) อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายฐานันดรที่ 3 ซึ่งตอนนั้น พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 โดนกดดันอย่างมาก เพื่อให้สร้างระบบการปกครองที่ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันแม้ว่าจะอยู่ฐานันดรใดก็ตาม นอกจากนั้นฐานันดรที่ 3 จึงได้แยกออกไปตั้งสภาของตัวเอง นั่นคือสมัชชาแห่งชาติ จนสุดท้ายพระเจ้าหลุยส์ต้องยอมตามข้อเรียกร้องของสมัชชาแห่งชาติ

อีกประการหนึ่งที่เร่งปฏิกิริยาให้การปฏิวัติครั้งนี้รุนแรงขึ้นเนื่องจากตอนนั้นฝรั่งเศสกำลังประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ซึ่งเกิดจากการที่ฝรั่งเศสเข้าไปร่วมในสงครามของอเมริกาทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ผลที่ตามมานั่นคือต้องขึ้นภาษีเพื่อทดแทนรายได้ที่ขาดไป รวมถึงตัดค่าใช้จ่ายบางอย่าง ผลที่ตามมานั่นคือประชาชนอยู่ในภาวะแร้นแค้น เมื่อท้องหิวก็เลยทำให้ประชาชนลุกฮือขึ้นมานั่นเอง

นักบวชเองก็ปฏิวัติด้วย

ไม่เพียงแค่ระบบศักดินาเท่านั้นที่โดน ระบบของนักบวชเองก็โดนด้วย อย่างแรกเป็นเรื่องของระบบการปกครองของนักบวชเองก็โดนแก้ไขเหมือนกัน เริ่มจากำหนดให้มี มุขนายก มณฑลละ 1 ท่านและให้แต่ละเมืองมีอัครมุขนายกอีก 1 ท่าน โดยการคัดเลือกตำแหน่งนี้จะเกิดจากสมัชชาแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลโดยตรง จะได้รับเงินเดือนจากรัฐบาลและลดอำนาจบางอย่างลงด้วย แม้ว่าการปฏิวัตินี้จะยากลำบากและมีการสูญเสียมาก แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้ฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศที่ก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้